Wool and Wellness

Wool and Wellness yw ein hymgyrch gyda British Wool i gefnogi iechyd corfforol a meddwl ffermwyr dros y gaeaf.

Mae ymgyrch Wool and Wellness yn annog aelodau’r cyhoedd a’r gymuned ffermio i fynd i’r afael â’r her o wau het gan ddefnyddio gwlân o Brydain, pwytho label llinell gymorth FCN (03000 111 999) cyn rhoi’r het i rywun arall.

Mae FCN a British Wool yn annog pobl i rannu ffotograffau o hetiau gorffenedig ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #WoolAndWellness.

Mae’r ymgyrch yn gobeithio codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd meddwl da mewn ffermio, gan annog pobl i gadw rhif llinell gymorth FCN yn agos rhag ofn y bydd angen iddynt siarad â rhywun dros y gaeaf, a all fod yn oer, yn unig ac yn ddiflas.

Yn ogystal, mae’r ymgyrch yn annog pobl i gefnogi ffermwyr Prydeinig drwy ddefnyddio gwlân o Brydain, ac mae’n meithrin ymdeimlad o gymuned a charedigrwydd ymhlith y rheini sy’n cymryd rhan yn yr ymgyrch.

Mae cymryd rhan yn syml, a chyn bo hir byddwn yn rhannu manylion am ble y gallwch gasglu eich label FCN a’r patrwm y bydd ei angen arnoch i ddechrau gwau a chefnogi’r gymuned ffermio.

Lawrlwythwch daflenni am gymryd rhan neu hyrwyddo’r ymgyrch isod:

Wool-and-Wellness-white-border-148-x-210

Wool-and-Wellness-148-x-210-Welsh-green-white-border

I’ch helpu chi, mae’r patrymau het ar gael yn y ffeiliau PDF isod:

DBP0169-WYS1000047-WYS-Fleece-Family-Collection-Hetton-Adults-Textured-Accessory-Set

Wool-and-Wellness-Cymru-pattern

Hawlfraint Clare Johns 2022 cedwir pob hawl.

Crëwyd patrwm yr het gan Clare Johns at ddefnydd cyfyngedig ymgyrch #woolandwellness, ac nid ar gyfer elw masnachol.

Mae Clare yn ffermwr Field To Fashion ac yn ddylunydd sydd wedi creu a rhoi’r patrwm i’r ymgyrch hwn.

Share this page