eich tîm FCN lleol

Ar hyn o bryd, mae FCN yn gweithredu mewn 35 o siroedd ledled Cymru a Lloegr. Ble bynnag yr ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr, gall staff ein Llinell Gymorth eich rhoi mewn cysylltiad â gwirfoddolwr FCN neu grŵp cymorth ffermio lleol arall.

At ddibenion gweithredol, rhennir grwpiau gwirfoddol lleol yn bum rhanbarth, pob un o dan arweiniad staff cymorth rhanbarthol. Arweinir grwpiau gan Gydlynydd Grŵp ar gyfer gweithgareddau dydd i ddydd. Nodir isod lle mae grwpiau FCN yn gweithredu.

Mae gwirfoddolwyr lleol yn cynorthwyo pobl wrth iddynt ddelio â phroblemau ac anawsterau fel nad oes rhaid iddynt eu hwynebu ar eu pennau eu hunain. Nid yw FCN yn darparu cyngor ond gall helpu i arwain pobl wrth iddynt ddatrys eu problemau; gyda chysylltiadau â ffynonellau cyngor proffesiynol, gellir cyrchu cymorth priodol pan fo angen.


Mae gan FCN 30 o grwpiau gwirfoddol, sy’n gweithredu mewn 35 o siroedd ledled Cymru a Lloegr. Yn ogystal, rydym yn gweithio’n agos gyda sefydliadau cymorth gwledig eraill, megis Lincolnshire Rural Support Network, Shropshire Rural Support Network, Yorkshire Ag Society, Borderlands Rural Chaplaincy ac eraill.


Ym mis Gorffennaf 2020, lansiodd The Prince’s Countryside Fund ei Chyfeirlyfr Cenedlaethol o Grwpiau Cefnogi Ffermydd a Chefn Gwlad. Mae’r cyfeiriadur yn rhestru 69 o sefydliadau rhanbarthol, cenedlaethol ac aelodaeth sy’n gallu darparu cymorth, cyngor ac arweiniad i gymunedau ffermio a gwledig.

Llwytho i lawr y Cyfeirlyfr Cenedlaethol o Grwpiau Cefnogi Ffermydd a Chefn Gwlad

Staff cymorth rhanbarthol

  • Gogledd: Lisa Cardy, Jackie Clegg, Georgina Lamb
  • Canolbarth Lloegr: Alex Phillimore, Graham Ashford, Andrea Beddows
  • De-ddwyrain Lloegr: Mark Thomas, Kitty Russell, Sally Field
  • De-orllewin Lloegr: Stephen Dennis, Colin Smallacombe, Charmain Dascombe, Roland Nancekivell
  • Cymru: Linda Jones, Rachael Aka, Fiona Gordon

Cydlynwyr grŵp

Gogledd:

Cymbria – Emily Postlethwaite

Swydd Gaerhirfryn – Marian Rigby

Northumberland – Martyn Johnson

Swydd Efrog – Lisa Cardy

Swydd Gaer – Sharon Mayer

Canolbarth Lloegr:

Swydd Derby– Graham Ashford

Swydd Gaerlŷr a Rutland – Lorna Philips Gray

Swydd Nottingham – Andrea Beddows (yn cymryd atgyfeiriadau)

Swydd Stafford – Steve Jackson

Swydd Gaerwrangon – Margaret Herbert

Swydd Northampton – Andrea Beddows (yn cymryd atgyfeiriadau)

Swydd Warwig – Heather McCurdie

De-ddwyrain Lloegr:

Essex – Philip Wilson (yn cymryd atgyfeiriadau)

Norfolk – Philip Talbot

Suffolk – Graham Miles

Swydd Hertford, Bedford a Swydd Gaergrawnt – Brian Burgess

Berkshire, Swydd Rydychen a Swydd Buckingham (BOB) – Mark Thomas

Hampshire – Anthony Matthew

Kent – Sally Field

Surrey / Sussex – John Simpson

De-orllewin Lloegr

Cernyw – Roland Nancekivell

Dyfnaint – Colin Smallacombe

Dorset – Barrie Cooper / Rebecca Hill

Gwlad yr Haf – Charmain Dascombe (yn cymryd atgyfeiriadau)

Wiltshire – Anthony Matthew

Cymru:

Gorllewin Cymru – Y Parchedig Dr Ian Morris

Canolbarth Cymru – Rachael Aka

De Cymru – Rachael Aka

Gogledd Cymru –Richard Hughes

Grwpiau Lleol Arall

Yn ogystal, mae FCN yn gweithio mewn partneriaeth â’r sefydliadau cymorth gwledig canlynol:

Swydd Gaerloyw – Gloucestershire Farming Friends
Swydd Lincoln – Lincolnshire Rural Support Network
Sir Amwythig – Shropshire Rural Support

Yr Alban – Royal Scottish Agricultural Benevolent Institution (RSABI)
Gogledd Iwerddon – Rural Support

Share this page