SWYDDI GWAG A SWYDDI GWIRFODDOL

Swyddi gwag


Isod fe welwch grynodebau rôl ar gyfer ystod o rolau newydd gyda FCN.

Rheolwr Partneriaethau (Cymru)


Swyddi gwirfoddol gwag

Cydlynydd Grŵp

(Sir Fynwy)

Mae cydlynwyr yn goruchwylio’r gwaith o gynnal grwpiau FCN ar lefel sirol a gweithgareddau’r grwpiau hynny.  Nhw yw’r prif gyswllt â’r Rhwydwaith FCN cenedlaethol, fel rhan o’r tîm o Gydlynwyr, ynghyd â staff swyddfa FCN.  Mae swyddfa FCN a’r Cyfarwyddwyr Rhanbarthol yno i gefnogi Cydlynwyr a gwirfoddolwyr yn eu gwaith.  Mae’r Cydlynwyr yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod gwirfoddolwyr FCN yn barod i ymateb i unrhyw alwad am gymorth, gyda’r adnoddau priodol i wneud hynny.


Os ydych chi’n deall y diwydiant ffermio, a bod gennych chi ddiddordeb go iawn yn lles y rheini sy’n gweithio yn y diwydiant ac yn awyddus i gael rôl wirfoddol werth chweil, hoffem glywed gennych chi. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â phrif swyddfa FCN ar 01788 510886 neu anfonwch e-bost at help@fcn.org.uk.

Gofynnir i wirfoddolwyr ymrwymo i wyth awr y mis, o leiaf, gyda FCN. Does dim tâl i wirfoddolwyr ond bydd unrhyw dreuliau a ddaw yn sgil eich rôl yn cael eu talu’n ôl.

Mae FCN wedi’i seilio ar werthoedd Cristnogol. Does dim rhaid i chi fod yn Gristion ymroddedig i fod yn wirfoddolwr, ond bydd gofyn i chi ddeall y ffydd Gristnogol a gweithio i hyrwyddo gwerthoedd ac ethos y sefydliad.

Share this page