SWYDDI GWAG A SWYDDI GWIRFODDOL

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd


Os ydych chi’n deall y diwydiant ffermio, a bod gennych chi ddiddordeb go iawn yn lles y rheini sy’n gweithio yn y diwydiant ac yn awyddus i gael rôl wirfoddol werth chweil, hoffem glywed gennych chi. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â phrif swyddfa FCN ar 01788 510886 neu anfonwch e-bost at help@fcn.org.uk.

Gofynnir i wirfoddolwyr ymrwymo i wyth awr y mis, o leiaf, gyda FCN. Does dim tâl i wirfoddolwyr ond bydd unrhyw dreuliau a ddaw yn sgil eich rôl yn cael eu talu’n ôl.

Mae FCN wedi’i seilio ar werthoedd Cristnogol. Does dim rhaid i chi fod yn Gristion ymroddedig i fod yn wirfoddolwr, ond bydd gofyn i chi ddeall y ffydd Gristnogol a gweithio i hyrwyddo gwerthoedd ac ethos y sefydliad.

Share this page