Sut rydym ni’n helpu

I siarad â rhywun sy’n dangos cydymdeimlad ac yn deall ffermwyr a bywyd gwledig:

FFONIWCH 03000 111 999

Bydd galwadau’n cael eu hateb yn bersonol rhwng 7am a 11pm bob dydd o’r flwyddyn

Gallwn eich cefnogi drwy wneud y canlynol:

 • Gwrando
 • Ymweld
 • Bod yn gwmni i chi
 • Eich helpu i ddod o hyd i gyngor
 • Esbonio

Pan fyddwch yn ffonio byddwn yn gwneud y canlynol:

 • Ddim yn beirniadu
 • Cadw gwybodaeth yn gyfrinachol
 • Dim ond gwneud yr hyn rydych chi eisiau i ni ei wneud
 • Cytuno ar y camau nesaf â chi

Mae rhagor o wybodaeth isod am y problemau mwyaf cyffredin rydym yn rhoi cymorth yn eu cylch:

Busnes

 • Problemau gydag arian
 • Perthynas â’r banc
 • Materion tenantiaeth a/neu droi allan
 • Asiantaeth Taliadau Gwledig(RPA)/Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS)
 • Biwrocratiaeth
 • Partneriaethau
 • Pensiwn
 • Eiddo

Iechyd

 • Straen
 • Iselder
 • Teimlo’n ynysig
 • Salwch tymor hir
 • Damweiniau
 • Teimladau o fod eisiau cyflawni hunanladdiad
 • Dibyniaeth ar Alcohol a Chyffuriau

Teulu

 • Olyniaeth
 • Ymddeol
 • Perthynas yn chwalu
 • Cartref ac Eiddo
 • Partneriaethau
 • Pensiwn
 • Gwneud Ewyllys

Fferm

 • Lles Anifeiliaid
 • Iechyd Anifeiliaid
 • Bwydo
 • Clefydau
 • BCMS / Pasbort Anifeiliaid
Share this page