RHODDION

Mae FCN yn dibynnu’n llwyr ar roddion a grantiau er mwyn cefnogi’r gymuned ffermio ac mae swm sylweddol o’n hincwm yn cael ei wario ar gefnogi ein gwirfoddolwyr yn eu gwaith.

Gwerthfawrogir yn fawr unrhyw rodd y gallwch ei roi i gefnogi ein gwaith.

Mae sawl ffordd y gallwch chi gefnogi FCN:

Gwefan

Gallwch wneud taliad untro i FCN neu greu archeb sefydlog trwy glicio ar y botwm “Cyfrannu” ar ochr dde uchaf y dudalen we hon. Yn ogystal, gallwch sganio’r cod QR hwn a fydd yn eich tywys i’r dudalen rhoddion.

Unwaith y byddwch wedi cyfrannu drwy ein gwefan, byddem yn gwerthfawrogi pe gallech anfon neges e-bost atom yn help@fcn.org.uk neu ffonio 01788 510866 fel y gallwn gydnabod eich rhodd.

Trosglwyddiad banc / taliad BACS

Gallwch gyfrannu’n uniongyrchol o’ch banc i’n cyfrif banc

Gallwch wneud rhodd yn uniongyrchol o’ch banc i’n cyfrif banc:

Cod didoli: 16-30-19
Rhif y cyfrif: 10072064
Cyfeirnod: FCN Donation

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r trosglwyddiad, byddem yn gwerthfawrogi pe gallech anfon neges e-bost atom yn help@fcn.org.uk fel y gallwn gydnabod eich rhodd.

Post

Dylid gwneud sieciau yn daladwy i “FCN” neu “The Farming Community Network” a’u hanfon i:

The Farming Community Network
Manor Farm
Guilsborough Road
West Haddon
Northamptonshire
NN6 7AQ

Rhodd Cymorth

Os ydych chi’n drethdalwr yn y DU ac os hoffech chi i ni hawlio Rhodd Cymorth ar eich rhodd, llenwch y Datganiad Rhodd Cymorth hwn a’i ddychwelyd atom ni un ai mewn neges e-bost neu trwy’r post.


Unwaith y byddwch wedi rhoi, efallai yr hoffech roi gwybod i bobl eraill ar gyfryngau cymdeithasol trwy rannu’r graffig hwn. Mae eich cefnogaeth yn ein helpu i barhau i gefnogi teuluoedd ffermio, gan eu helpu i ddod o hyd i ffordd gadarnhaol o symud ymlaen.

Diolchiadau

Rydym yn hoff o gydnabod a diolch i bawb sy’n cyfrannu rhoddion i ni. Rydym fel arfer yn gwneud hyn naill ai drwy’r post neu e-bost. Fodd bynnag, os byddai’n well gennych i ni beidio â chysylltu â chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni pan fyddwch yn cyflwyno’ch rhodd.

Share this page