YMCHWIL

Mae FCN yn croesawu cyfleoedd i weithio gyda thimau ymchwil a chydweithio ar adroddiadau a phapurau i ddarparu mewnwelediad i brofiadau ffermwyr a theuluoedd ffermio.

Mae gennym fynediad i rwydwaith eang o ffermwyr ac mae gennym wybodaeth cyfathrebu ymchwil arbenigol i helpu i hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i waith ymchwil a chanfyddiadau.

Cysylltwch ag Alex Phillimore, Pennaeth Cyfathrebu a Datblygu, ar alex@fcn.org.uk os ydych yn ymwneud ag ymchwil neu’n cynllunio astudiaethau, a hoffech chi gydweithio â FCN.

Fel rhan o’n strategaeth sefydliadol, rydym yn gobeithio llywio penderfyniadau polisi yn y dyfodol drwy fod yn hyrwyddwr ar gyfer y gymuned ffermio.

Loneliness and Social Isolation in Farming Communities (2021/22)

Lawrlwythwch ein hadroddiad ymchwil gyda Chanolfan Ymchwil Polisi Gwledig Prifysgol Exeter, ‘Loneliness and Social Isolation in Farming Communities’ (2021).

Adroddiad Cryno:

Loneliness and Social Isolation in Farming Communities

Papur a gafodd ei gyhoeddi yn Sociologia Ruralis:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/soru.12399

Hampshire Farmers Wellbeing Survey (2022)

Crynodeb Arolwg Llesiant Ffermwyr

Tystiolaeth a gyflwynwyd i Bwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (EFRA) ar iechyd meddwl gwledig (2022)

Rhoddodd Dr Jude McCann, Prif Swyddog Gweithredol FCN, dystiolaeth i Bwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (EFRA) ar 26/04/2022 ar bwnc iechyd meddwl gwledig. Mae rhagor o wybodaeth ar gael fan hyn: https://lnkd.in/e8M7vFfQ.

Gwyliwch y fideo isod:

Share this page