Farming Help

Mae FCN yn rhan o Farming Help – sef cydweithrediad rhwng pum elusen unigryw sy’n cynnig cymorth i ffermwyr a theuluoedd ffermio pan fo angen hynny.

Rhyngom, rydym yn cynnig cymorth ar amrywiol ffurfiau, yn dibynnu ar natur y broblem. Mae sefyllfa pawb yn unigryw. Weithiau bydd un elusen yn gallu helpu ar ei phen ei hun, a thro arall, byddan nhw’n cydweithio i gynnig amrywiaeth o atebion. Dyna pam mae Farming Help yn bodoli – ‘siop un stop’ i’w gwneud yn haws cael cymorth.

Mae gan bob elusen ei llinell gymorth ei hun, ond bydd unrhyw alwadau y tu allan i oriau arferol swyddfa yn cael eu dargyfeirio i linell gymorth FCN.

Mae rhagor o wybodaeth am Farming Help ar gael yn www.farminghelp.co.uk.

Share this page