Farming Help

Mae FCN yn rhan o Farming Help – cydweithrediad rhwng tair elusen unigryw sy’n cynnig cymorth i ffermwyr a theuluoedd ffermio ar adegau o angen.

Rhyngom, rydym yn darparu gwahanol fathau o gymorth, yn dibynnu ar natur y broblem, gan gynnwys:

 • Cymorth llesiant
 • Problemau cysylltiedig â pherthnasoedd teuluol
 • Pryderon cysylltiedig â llesiant anifeiliaid
 • Cymorth gyda bwydo a gwely anifeiliaid
 • Cymorth i leddfu effeithiau trychinebau
 • Pryderon ariannol
 • Ymddeol
 • Tai
 • Cymorth i newydd-ddyfodiaid
 • Cymorth i weithwyr fferm

Mae sefyllfa pawb yn unigryw ac weithiau mae un elusen yn gallu helpu ar ei phen ei hun, tra ar adegau eraill maent yn cydweithio i ddarparu ystod o ddatrysiadau. Dyna pam mae Farming Help yn bodoli – ‘siop un stop’ i’w gwneud hi’n hawdd cael gafael ar gymorth.

Mae pob elusen yn rhedeg ei llinell gymorth ei hun, ond mae unrhyw alwadau y tu allan i oriau agor arferol yn cael eu dargyfeirio i linell gymorth FCN.

Elusennau arall Farming Help

 • Addington Fund
 • Forage Aid

Mae mwy o wybodaeth am Farming Help ar gael o: www.farminghelp.co.uk.

Share this page