EICH TÎM FCN LLEOL

Ar hyn o bryd, mae gan FCN 33 o grwpiau gwirfoddolwyr sirol ym mhob cwr o Gymru a Lloegr.  Lle bynnag rydych chi’n byw yng Nghymru neu Loegr, bydd staff ein llinell gymorth yn gallu eich rhoi chi mewn cysylltiad ag un o wirfoddolwyr FCN neu grŵp cymorth lleol arall i ffermwyr.

O ran gweithredu, mae grwpiau gwirfoddolwyr lleol wedi’u rhannu’n chwe rhanbarth. Mae pob un yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Rhanbarthol ac mae gan bob grŵp lleol ei swyddogion ei hun, gyda Chydlynydd yn arwain gweithgareddau o ddydd i ddydd.  Mae gwybodaeth isod sy’n dangos ymhle mae grwpiau FCN yn gweithio.

Mae gwirfoddolwyr lleol yn ‘cerdded gyda’ phobl wrth iddyn nhw wynebu problemau ac anawsterau fel nad ydyn nhw’n gorfod eu hwynebu ar eu pen eu hunain. Dydy FCN ddim yn cynnig cyngor ond mae’n gallu helpu i arwain pobl wrth iddyn nhw ddatrys eu problemau; gyda chysylltiadau â ffynonellau o gyngor proffesiynol, mae modd cael cymorth priodol pan fydd angen hynny.

Cyfarwyddwyr rhanbarthol

 • Gogledd Lloegr – Richard Betton
 • Canolbarth Lloegr – Peter Hardy
 • Canol Lloegr – Glyn Evans
 • Dwyrain Lloegr – Philip Wilson
 • De-ddwyrain Lloegr – Mark Thomas
 • De-orllewin Lloegr – Stephen Dennis
 • Cymru – David Williams

Cydlynwyr

Gogledd Lloegr:

 • Cumbria – Emily Postlethwaite
 • Swydd Gaerhirfryn– Marian Rigby
 • Northumberland – Simon Lloyd
 • Swydd Efrog– Helen Benson

Canolbarth Lloegr:

 • Sir Gaer– Sharon Mayer
 • Swydd Derby– Graham Hinds
 • Swydd Gaerlŷr– Andrea Beddows
 • Swydd Stafford– Peter Hardy (taking referrals)

Canol Lloegr:

 • Swydd Henffordd–  Glyn Evans (taking referrals)
 • Swydd Warwick– Nicholas Bond
 • Swydd Gaerwrangon– Margaret Herbert

Dwyrain Lloegr:

 • Essex – Philip Wilson (taking referrals)
 • Norfolk & Suffolk – Philip Miles
 • Swydd Hertford– Brian Burgess
 • Swydd Northampton– Mark Betson
 • Swydd wely a Swydd Caergrawnt

De-ddwyrain Lloegr:

 • Berkshire, Swydd Rydychen a Swydd Buckingham (BOB) – Joy O’Neill
 • Hampshire & Wiltshire – Anthony Matthew
 • Caint– James Barber (acting co-ordinator)
 • Surrey / Sussex – John Simpson

De-orllewin Lloegr:

 • Cernyw– Sue Gillbard 
 • Dyfnaint– Colin Smallacombe
 • Dorset – Nick Viney
 • Gwlad yr Haf– Suzie Wilkinson

Cymru:

 • Ceredigion & West Wales – Ian Morris
 • Mid Wales – Pat Borland
 • Monmouthshire – David Williams (taking referrals)
 • North Wales – Mair Ansell / Janet Killow (joint co-ordinators)

Grwpiau lleol eraill

Mae FCN yn gweithio mewn partneriaeth hefyd â sefydliadau lleol eraill sy’n cefnogi ardaloedd gwledig:

Swydd Gaerloyw– Gloucestershire Farming Friends
Swydd Lincoln– Lincolnshire Rural Support Network
Swydd Nottingham– Nottinghamshire Rural Support
Swydd Amwythig– Shropshire Rural Support

Yr Alban– Royal Scottish Agricultural Benevolent Institution (RSABI)
Gogledd Iwerddon– Rural Support

Share this page