CYSYLLTU Â FCN

I siarad â rhywun sy’n dangos cydymdeimlad ac yn deall ffermwyr a bywyd gwledig, ffoniwch:

03000 111 999 

Bydd galwadau’n cael eu hateb yn bersonol rhwng 7am a 11pm bob dydd o’r flwyddyn.

Ar gyfer ymholiadau heb fod yn rhai brys:

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol a gwybodaeth, mae modd cysylltu â swyddfa genedlaethol FCN drwy ffonio 01788 510866 rhwng 9am a 5pm bob diwrnod yn ystod yr wythnos neu drwy anfon e-bost at help@fcn.org.uk. Fe wnawn eich ateb yn fuan!

Ysgrifennwch atom yn:

The Farming Community Network, Manor Farm, Guilsborough Road, West Haddon, Swydd Northampton, NN6 7AQ

Ymholiadau’r cyfryngau:

Ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud â chysylltiadau cyhoeddus, y wasg, y wefan a’r cyfryngau cymdeithasol, cysylltwch ag Alex Phillimore ar alex@fcn.org.uk.

Share this page