CODI ARIAN

O werthu cacennau i deithiau cerdded hir, mae trefnu eich digwyddiad codi arian eich hun yn ffordd wych o godi arian i FCN, ond mae hefyd yn dod â llawer iawn o foddhad ac yn llawer o hwyl i chi, eich ffrindiau a’r teulu.

Mae tîm ein prif swyddfa wrth law i’ch helpu gydag unrhyw beth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer y digwyddiad codi arian. Mae cymaint o bethau y gallwch chi eu gwneud:

Unigol / Tîm

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_2389-1.jpg

Cyflawni her

Ar eich pen eich hun neu mewn tîm, ar droed, ar olwynion, ar ddŵr neu dros fynyddoedd. Beth bynnag a wnewch, byddwch yn cefnogi eich cymuned ffermio.

Ocsiwn Elusennol

Gofynnwch i fusnesau lleol roi gwobrau anhygoel a chynnal ocsiwn elusennol.

Noson Gwis

Gofynnwch i’ch ffrindiau a’r teulu gymryd rhan, chwiliwch am leoliad, dewiswch thema ac i ffwrdd â chi!

Stondin gacennau / te parti

Dangoswch eich sgiliau yn y gegin neu gofynnwch i ffrindiau a theulu am brynhawn o ddanteithion.

Eglwysi a grwpiau ffydd 

Diolchgarwch

Defnyddiwch yr ŵyl ddiolchgarwch i godi arian i FCN. Trefnwch swper a gwahodd pawb i ddod ynghyd i ddathlu diolchgarwch.

Gweddïau 

Ewch am dro hir drwy gefn gwlad hardd Prydain. Cefnogwch eich cymuned ffermio drwy drefnu Taith Weddïo.

This image has an empty alt attribute; its file name is Sandford-Plough-Service-Jan-2016.jpg

Y Sul cyntaf ar ôl yr Ystwyll

Beth am drefnu cael hen aradr yn eich dathliadau ar y Sul cyntaf ar ôl yr Ystwyll a helpu i gefnogi ffermwyr dros y flwyddyn i ddod? 

Calan Awst

Ewch ati i ddathlu bod y ffrwythau cyntaf wedi aeddfedu drwy drefnu casgliad ar gyfer gwaith ein gwirfoddolwyr.

I drafod syniadau codi arian ac i gael rhagor o gefnogaeth, cysylltwch â Vicki Beers 01788 510866, neu anfonwch e-bost at vicki@fcn.org.uk.

Tuniau a bwcedi casglu

Mae rhoi blychau casglu ar gownteri ar ran FCN yn dod â ffrwd werthfawr o incwm i’n helusen, ond mae’n gyfle hefyd i godi ymwybyddiaeth am ein sefydliad a’r gwaith a wnawn yn y gymuned ffermio.

Os ydych chi’n eglwys neu’n fusnes lleol ac yn awyddus i gael tun neu fwced casglu, cysylltwch â phrif swyddfa FCN ar 01788 510866, neu anfonwch e-bost at help@fcn.org.uk.

Share this page