FARMWELL button-icon
call

Ffonio ein llinell gymorth

03000 111 999

Mae Farming Community Network (FCN) yn sefydliad gwirfoddol ac yn elusen sy’n cefnogi ffermwyr a theuluoedd yn y gymuned ffermio ar adegau anodd.

Mae FCN yma i’ch helpu, gyda materion personol a materion sy’n gysylltiedig â busnes. Mae gennym linell ffôn genedlaethol sy’n cynnig cymorth cyfrinachol a llinell gymorth electronig sydd ar agor bob diwrnod o’r flwyddyn rhwng 7am a 11pm. Mae ein gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth cyfrinachol, bugeiliol ac ymarferol am ddim i bawb sydd eisiau cymorth. Mae dros 6,000 o bobl y flwyddyn yn elwa o gymorth FCN, a gallwn helpu gydag amrywiol faterion.

FCN farmers talking at sunset

Bob blwyddyn, mae ein gwirfoddolwyr yn teithio dros 130,000 o filltiroedd i roi cymorth ymarferol a bugeiliol i’r gymuned ffermio. Ond er mwyn i FCN barhau â’r gwaith hollbwysig yma, mae angen eich help arnom ni

Gwyliwch y fideo yma i ddysgu mwy ynghylch pam rydym ni’n gwneud y gwaith hwn a sut gallwch chi helpu i gefnogi’r gwaith a wnawn.

Gwylio ein fideo button-icon

efnogi ein gwaith

Helpwch i gefnogi gwaith FCN

support